Portör : Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

Bilindiği gibi gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. portör testlerini Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine ve kişilere bütün portör taraması sürecini yürütmektedir.

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır;

-Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
-Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
-Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
-Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)