Tıbbi Tahlil hizmeti almak için laboratuvarımıza başvuran hastalara ve tüm kurum çalışanlarına, ait bilgilerin doğru olarak toplanmasını, iletilmesini, depolanmasını ve kullanılmasını sağlamak. Hasta ve çalışanlara ait bilgileri, güvenliği sağlanmış bilgisayar sisteminde ve arşivlerde uygun koşullarda muhafaza ederek bilgi güvenliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda Özel Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. çalışanlarımızın kullanımına sunulan bilgi varlıklarına yönelik tüm riskleri en aza indirgemek öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak ve risklerin yönetilmesi için, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarında tanımlandığı şekilde süreçler aşağıdaki gibi uygulanır.

Özel Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyacağını
  • Yönetim tarafında onaylanmış risk yönetimi metodolojisi uygulayacağını
  • Güvenlik seviyesini sürekli iyileştireceğini
  • Bilgi güvenliği farkındalığının artırılması için çalışmalar yürüteceğini

taahhüt eder.