Laboratuvar iç kalite kontrol programı, mükemmel laboratuvar hizmeti verilmesinin temel kontrol yöntemidir. Türkiye’de klinik laboratuvarlarda kalite kontrolü için yasal düzenlemeler bulunmadığından, Özel Ünlü Tıbbi Tahlil Laboratuvarlarında; hasta örneklerinin yüksek kalitede çalışılmasını garanti altına almak için kendi prosedürünü şu şekilde tanımlamıştır.

  • Laboratuvarımızda çalışılan testler en az bir Dış Kalite Kontrol programına dahil edilir. Eğer bir test için dış kalite kontrol programı bulunmuyorsa, akredite olmuş bir dış laboratuvar ile testlerin karşılaştırması yapılır.
  • Eğer herhangi bir test birden fazla bölümde çalışılıyorsa, iç kalite kontrolü her bölümde ayrı olarak yapılır.
  • Laboratuvarımızda çalışılan her test için, kesinlikten sapma (imprecision) ve doğruluktan sapmanın (incorrectness) maksimum kabul edilebilir limitleri belirlenmiştir.
  • Kalite kontrol örnekleri hasta örneği gibi ele alınır. Kalite kontrol örneklerinin hedef değerleri, referans aralık ve raporlanabilir aralık sınırları içinde olmalıdır.
  • Kalite kontrol örnekleri hergün çalışılır, spesifik testlerde test yoğunluğuna göre belirlenir.Eğer testler kesintisiz olarak bir vardiyadan fazla çalışılıyorsa, her vardiyanın başında ölçüm yapılır.